Rijetke su zemlje koje nemaju problema sa zagađenjem okoline, bacanjem smeća u rijeke, mora, okeane, jezera, usljed čega strada i vodeni svijet.

Da bi pokazao koliko je prisutno zagađenje, ronilac Rich Horner snimao je sebe kako se jedva probija kroz vodu od slojeva kesa i plastičnog otpada. Tek bi se poneka riba našla u blizini.

Snimak je nastao na jednom od omiljenih mjesta ronilaca Manta Point, 20 kilometara od Balija.

KOMENTARI:
Loading...