Manijak je kidnapovao četiri osobe. Probudili su se zakopani u pijesku do glave, kao što je prikazano na slici. Svaka od osoba ima šešir, crni ili bijeli. Osobe A i C imaju crni šešir, a osobe B i D imaju bijeli. Zakopani su u pravcu kao što je ilustrovano. Svaka osoba zna svoju poziciju, kao i poziciju svih ostalih osoba, ali ne znaju koja je kombinacija boja šešira. Između osobe A i B je zid.

Da pojasnimo:

– Osoba D vidi osobu B i C ispred sebe, a A je iza zida.

– Osoba C vidi osobu B ispred sebe i zna da je osoba A iza zida, a da je D iza njega.

– Osoba B vidi samo zid, a zna da je A iza tog zida i da su C i D iza njega.

– osoba A samo vidi zid i zna da su B, C i D sa druge strane

Manijak im zadaje sljedeće uslove: “Ukupno ima 2 bijela i 2 crna šešira. Ako neko od vas tačno kaže boju svog šešira, svi ste slobodni. Ako neko pogriješi boju svog šešira, svi ste nastradali”.
Četiri osobe ne smiju da pričaju ili na bilo koji način komuniciraju međusobno ili će ih odmah ubiti. Jedini izuzetak je ako progovore da kažu koja je boja njihovog šešira.

Osobe ne mogu da okrenu glavu i ne mogu da pogledaju gore da vide svoj šešir, mogu samo da vide boju šešira osobe ispred.

PITANJE: Od ove četiri osobe, koja može da bude 100% sigurna koja je boja šešira na njenoj glavi? Koja je to osoba i kako može da zna?

KOMENTARI:
Loading...