Matematičar sa Central Missouri Univerziteta Kurtis Kuper otkrio je novi prosti broj koji ima rekordnih više od 22 miliona cifara.

Prosti brojevi su 2, 3, 5, 7, 11 i svi drugi u nizu koji su djeljivi isključivo sa jedinicom i samim sobom.

Profesor Kuper je više od mjesec dana proveo radeći na potrazi najvećeg do sada poznatog prostog broja i uspio je to postići kada je broj 2 istim tim brojem množio 74.207.281, te od dobijenog rezultata oduzeo 1.

Novi najveći prosti broj tako ima nevjerovatnih 22.338.618 cifara i nemoguće ga je napisati u njegovom orginalnom obliku. Matematički se piše “2 na 74.207.281 minus 1”.

Najveći do sada poznati prost broj imao je 17 miliona cifara, a otkriven je 2013. godine.

Projekat pod nazivom Velika internet potraga za Marsenne prostim brojevima (GIMPS) je za ovo otkriće Kupera nagradio sa 100.000 dolara.

Novi zadatak koji je GIMPS postavio pred matematičare je da otkriju prosti broj sa 100 miliona cifara. Zagarantovana je nagrada od 150.000 dolara.

Komentari: