U ponedeljak, 23. septembra 2019, na godišnjem skupu geologa u američkom gradu Phoenix, Rualdo Menegat, geolog sa brazilskog Federalnog univerziteta u Rio Grande do Sul, predstavio je rezultate detaljne geo-arheološke analize koja ukazuje da su Inke namerno izgradile Machu Picchu – kao i neke od ostalih gradova – na unakrsnim tektonskim linijama.

Pomoću kombinacije satelitskih snimaka i mjerenja na terenu, Menegat je ustanovio gustu mrežu isprekidanih rascjepa ispod svjetske baštine UNESCO-a. Njegova analiza pokazuje da pukotine variraju u obimu – od sitnih, koje su vidljive na pojedinom kamenju, do glavnih, 175 kilometara dugačkih procjepa, vezanih za cijele riječne doline.

Budući da neki od tih procjepa imaju pravac sjeveroistok – jugozapad, a drugi sjeverozapad – jugoistok, oni zajedno prave oblik slova ‘H’, i presjecaju se ispod drevnog grada. Menegatovi nacrti ukazuju da su urbani dijelovi, okolna poljoprivredna dobra, kao i pojedine zgrade i stepenice, usklađeni sa rascjepnim linijama.

Geolog navodi da su i drugi gradovi Inka smješteni na presjeku takvih rascjepa. Smatra da su tektonska kretanja u tom području proizvela mnoštvo usjeka i lako lomljivih kamenih blokova, što je smanjilo potrebu za njihovom obradom i sječenjem i olakšalo gradnju.

„Bilo bi nemoguće izgraditi ovakav grad visoko u planinama da građevinski materijal nije bio dostupan”, dodao je.

Mreža geoloških nepravilnosti pružala je i druge prednosti Inkama, kao što je skladištenje vode. „Tektonske pukotine tog područja usmjeravale su kišnicu direktno na određeno mjesto“, objašnjava geolog.

Također, gradnja na tako visokoj tački imala je korist u vidu izolacije i zaštite od lavina i klizišta, koji su uobičajeni u tom okruženju. Usjeci i pukotine ispod Machu Picchua također su pomogli da se mjesto isuši tokom intenzivnih kiša u regionu. Procenjuje se da je oko dvije trećine vremena pri izgradnji veličanstvenog grada bilo posvećeno izgradnji podzemnih odvoda.

„Već postojeće pukotine pomogle su ovom procesu i očuvanju tog sistema. Machu Picchu nam jasno pokazuje da je civilizacija Inka bila carstvo ʼizlomljenih stenaʼ“, navodi Menegat.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...