Velika međunarodna grupa naučnika uspjela je dobiti dosad najprecizniji pogled na crnu rupu. Naučnici su koristili podatke s mnoštva radio-teleskopa raspoređenih diljem naše planetea, čime su stvorili “virtualni teleskop”, efektivno veći od same Zemlje. Rezultati su pružili dosad neviđenu rezoluciju snimanja, uz pomoć koje bi bilo moguće vidjeti, primjerice, tenisku lopticu na Mjesecu.

– Vidjeli smo i uslikali crnu rupu – rekao je dr. Shep Doeleman, čelnik međunarodne kolaboracije Event Horizon Telescope.

– Ovo što vidite je dokaz postojanja obzora događanja. Ova crna rupa ima masu 5,6 milijardi puta veću od našeg Sunca. Materijal koji se kreće oko crne rupe kreće se gotovo brzinom svjetlosti. Kao i kod svih velikih otkrića, ovo je tek početak.

Uz pomoć sedam radio-teleskopa, tim Event Horizon Telescopea uspio je uslikati detaljnu fotografiju obzora događanja oko supermasivne crne rupe koja se nalazi u središtu galaksije Messier 87, udaljene 53,5 milijuna svjetlosnih godina daleko od nas.

– Bez međunarodne saradnje, ovaj projekt ne bi bio moguć – rekla je France Córdova, čelnica Nacionalne zaklade za nauku.

– Niti jedan teleskop na Zemlji nema oštrinu kojom bi mogao uslikati fotografiju obzora događanja koja nije potpuno mutna. Ovaj je tim iskoristio koncept interferometrije kako bi stvorio virtualni teleskop veličine Zemlje.

Radio-teleskopi sa sedam lokacija na Zemlji počeli su u travnju 2017. godine gledati u istu tačku na noćnom nebu, u smjeru galaksije Messier 87. Suočili su se s izazovima u preciznosti – morali su gledati točno u smjeru crne rupe u središtu te galaksije – a sve su podatke morali spremati s točno zabilježenim vremenom opažanja, koje je ovisilo o preciznosti atomskog sata.

Uz pomoć točno zabilježenog vremena, naučnici su potom mogli kombinirati signale sa svih radio-teleskopa, tako što su spajali signale pristigle u isto vrijeme na različite dijelove Zemlje.

Crne rupe masivni su kosmički objekti, čija je masa koncentrirana na toliko malom prostoru da se efektivno nalazi u jednoj tačci – gustoća postaje beskonačna, kao i gravitacijsko polje, a zakoni fizike prestaju vrijediti. Prostor oko crne rupe izložen je tolikom gravitacijskom privlačenju da ništa, pa čak ni svjetlost, ne može pobjeći iz njega.

Udaljenost od singularnosti unutar koje je brzina potrebna za bijeg veća od brzine svjetlosti naziva se “obzorom događanja”. Sve što je unutar obzora događanja zauvijek je izgubljeno iz naše perspektive. Kada biste slučajno prošli preko obzora događanja ne bi vam se nužno dogodilo ništa loše tog trenutka, no više se nikada ne biste vratili.

Zbog potencijalnog utjecaja koji mogu imati na svemir oko sebe, pogotovo na galaksije u kojima se nalaze, pitanje crnih rupa bitno je kako bi upotpunilo sliku o nastanku i oblikovanju galaksija poput naše. Uz najnovije rezultate, naučnici su dobili i preciznu metodu mjerenja masa crnih rupa, koja će omogućiti novo razumijevanje složenih procesa koji utječu na svemir oko njih.

KOMENTARI:
Loading...