Embrion iz kojeg je Moli rođena zamrznut je 1992. godine. Krajem oktobra ove godine Tina Gibson (29) rodila je Moli, i to skoro punih 27 godina nakon što je embrion zamrznut.

Njena sestra Ema se rodila 2017. godine, iz embriona takođe zamrznutog 1992, zajedno sa Molinim.

– Kada se Ema rodila, bili smo presretni. Isto je i sa Moli, ponovo smo postavili svjetski rekord – rekla je Tina Gibson za CNN.

Naime, “usvajanje embrija” je proces koji omogućava parovima da usvoje embrije (oplođena jajašca) koja s njima nemaju biološku vezu. Često su ti embriji stvoreni i zaleđeni tokom postupka in vitro oplodnje drugih parova, a kasnije donirani ljudima koji ne mogu stvoriti vlastiti embrij.