Ovaj foto u jednoj rečenici objašnjava sistem zdravstva kako u BiH, tako i u regiji.

I zaista je tako, ukoliko doktor ne zna šta vam je obavezno kaže da je to na nervnoj bazi.

Preporuči vam lijekove za smirenje i to je to.

Ali zato kad tražite bolovanje zbog nervne baze, e to već ne može.

KOMENTARI:
Loading...