U londonskoj bolnici “Lok” otvorena je prva klinika u svijetu za venerične bolesti.

Jugoslovenska Ustavotvorna skupština donijela je prvi Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije .

Rođen Feliks Šturm (Adnan Ćatić), njemački bokser bosanskog porijekla .

KOMENTARI:
Loading...