Neke naizgled jednostavne stvari često se koriste kao testovi za procjenjivanje inteligencije. Takav je i ovaj tekst koji od onih koji ga rješavaju zahtijeva samo malo razmišljanja i četiri poteza.

Da biste uradili test, prvo na papiru nacrtajte devet tačaka kao što je prikazano na fotografiji. Nakon toga vaš zadatak je da te tačke spojite sve u samo četiti poteza.

Razmislite i krenite. Ako vam uspije da samo sa četiri poteza spojite sve tačke, vi ste genije!

KOMENTARI:
Loading...