Njima se upravljalo ručno, a bili su aktivni samo noću. Prvi semafori na struju uvedeni su u Detroitu u SAD-u 1912. godine. Tamošnji policajac Lester Wire služio se kutijom sa svijetlima u dvije boje (crveno zastani i zeleno zakreni) te zvoncem kojim je upozoravao pješake kada će se izmijeniti. Do uvođenja treće boje došlo je 1920., također u SAD-u. Policajac William Potts uveo je treću, jantarnu boju, koju je kasnije zamijenila žuta.

ZAŠTO BAŠ TRI BOJE

Ljudi učenjem razviju asocijacije vezane uz pojedine boje, na što najviše utječe njihova kulturna pozadina. Crvena je boja povezana sa strašću, opasnošću, snagom, nasiljem, vatrom, a te pojave privlače pozornost. Usto crvena svjetlost ima najdužu valnu dužinu, što znači da se manje raspršuje nego druge boje.

Crvena je boja izabrana je jer najviše privlači pažnju.

Zelena je boja vezana uz prirodu i sigurnost. Ona na naše osjećaje djeluje umirujuće. Ali ona nije bila uvijek ta koja označava-kreni. Na primjer, na željeznicama se prvo upotrebljavala kao znak za oprez, dok je bijela označavala-kreni. Bijela je ukinuta kada se uspostavilo da je vozači mogu zamijeniti s uličnim svjetiljkama. Žuta je konačno prihvaćena kao znak za oprez jer je primjetljivija od zelene, ali ne toliko kao crvena.

(SB)

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...