Na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma PS BiH zastupnik Stranke demokratske aktivnosti Jasmin Emrić  izrazio je nezadovoljstvo odgovorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH na njegovo pitanje kada će konačno granični prijelaz Tržačka Raštela-Kordunski Ljeskovac biti spreman za početak rada.

Naime, u odgovoru se navodi da je Uprava „izvršila rekonstrukciju i dogradnju infrastrukture i objekata na ovom graničnom prijelazu i stvorila uslove za nesmetanu kontrolu i provjeru lica koja prelaze državnu granicu“. Kako je istaknuo zastupnik Emrić, na GP Tržačka Raštela uopće nije bilo rekonstrukcije i dogradnje objekata i poznato je da je na ovoj lokaciji 2009. godine postavljen jedan kontejner, a od nedavno su samo postavljena još dva nova i to na drvenim gredama koje će veoma brzo istruhnuti. Površina ispod postavljene nadstrešnice nije asfaltirana niti je izvršena ugradnja rampe.

  -„Kako i fotografije potvrđuju, ovo što je urađeno veoma oskudno izgleda i nije prihvatljivo da se na ovakav neodgovoran i neprofesionalan način pristupa izgradnji graničnih prijelaza koji su slika naše države“, ocijenio je u svom komentaru zastupnik Emrić naglasivši još jednom potrebu i inzistiranje Stranke demokratske aktivnosti da nadležni organi i institucije BiH u što kraćem roku trebaju provesti postupak prekategorizacije ovog graničnog prijelaza u prijelaz za međunarodni cestovni saobraćaj putnika.

Komentari: