Već duži vremenski period svjedoci smo iskazivanja nezadovoljstva od strane velikog broja pripadnika boračkih populacija u vezi sa nerješavanjem njihovih zahtjeva koji se odnose na objavljivanje javnog boračkog registra, prestanak finansiranja boračkih udruženja iz budžeta, te uvođenje boračkog dodatka za pripadnike ovih populacija koji se nalaze u stanju socijalne ugroženosti ili socijalne potrebe.

Premijer Novalić i resorni ministar Salko Bukvarević nisu iskazali spremnost da otvore kvalitetan dijalog sa borcima u cilju postizanja rješenja u vezi njihovih zahtjeva, tako da se problemi koji tište ove populacije svakim danom sve više gomilaju, što može dovesti do njihove kulminacije.

Zastupnici u Parlamentu Federacije BiH Mirsad Topčagić i Ismet Kurić iz A SDA, iskoristili su zastupničku mogućnost da predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH upute inicijativu za sazivanje vanredne, tematske sjednice Predstavničkog doma Federacije BiH, na kojoj bi se raspravljalo o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite. Inicijativa su, kažu, uputili još jučer, a u slučaju da predsjedavajući Predstavničkog doma ne sazove hitnu sjednicu, zajedno sa ostalim zastupnicima pokrenuće, kažu, aktivnost na prikupljanju dovoljnog broja zastupničkih potpisa za sazivanje ove sjednice.

Iz A SDA ističu kako podržavaju opravdane zahtjeve obespravljenih boračkih populacija, ali smatraju da nije dobro to što su borci blokirali saobraćajnice, te na takav način očajnički pokušali skrenuti pažnju na svoje probleme, ali kažu da ih u potpunosti razumiju s obzirom na ignorantski odnos Novalića i Bukvarevića prema njima.

A SDA također smatra da se problemi ovih populacija trebaju rješavati na nadležnim državnim tijelima, a to je upravo Parlament Federacije BiH, a ne ulica.

„Osuđujemo nipodaštavajući odnos Novalića i Salke Bukvarevića prema ovim populacijama, a posebno resornog ministra. Možemo razumijeti, ali nikako opravdati, nedostatak empatije prema našim borcima od strane članova Vlade Federacije BiH koji nisu bili na prvim linijama odbrane, ali nas začuđuje ministar Bukvarević, koji je i sam bio borac, da nema saosjećanja i solidarnosti prema ratnim drugovima. Žestoko osuđujemo upotrebu jedinica specijalne policije protiv naših boraca čime se može izazvati dodatni revolt, kao i nesposobnost premijera Fadila Novalića, te ministara Salke Bukvarevića i Aljoše Čampare da riješe problem boraca koji su svoje nezadovoljstvo iskazali na ovakav način.“, kaže Mirsad Topčagić, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH

Zastupnici u Parlamentu Federacije BiH Mirsad Topčagić i Ismet Kurić

KOMENTARI:
Loading...