Članovi Senata Univerziteta u Bihaću su na današnjoj sjednici, između ostalog, donijeli odluku o početku i trajanju akademske 2015/2016. godine s kalendarom aktivnosti organizacije studijskih programa na Univerzitetu u Bihaću. Odlukom je precizirano kako nova akademska godina počinje 1. oktobra i traje do 30. septembra naredne godine, a nastava počinje 5. oktobra. Danas izmijenjenim pravilnikom o polaganju ispita na Univerzitetu u Bihaću, a na zahtjev Unije studenata Univerziteta, Senat Univerziteta je odobrio dodatni popravni ispitni rok za studente koji će biti održan u oktobru.

S obzirom da mnogi studenti iz različitih razloga do sada nisu uspjeli položiti neke od ispita, Unija studenata Univerziteta u Bihaću obratila se Senatu da takvim studentima da šansu da u ovom mjesecu polažu ispite. Po ovom pitanju čula su se različita mišljenja članova Senata budući da Zakon o visokom obrazovanju nije striktno propisao oktobarski, nekadašnji socijalni ispitni rok, niti uvođenje dodatnih rokova. Želeći ovom malom gestom pomoći studentima, članovi Senata su s jednim glasom protiv i jednim suzdržanim, izglasali izmjenu Statuta i Pravilnika o polaganju ispita kojom Senat u iznimnim opravdanim okolnostima može uvesti dodatni popravni ispitni rok u prvoj polovini oktobra. Donesena je i odluka o početku nove akademske godine.

Nastava na svim visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Bihaću počinje 5. oktobra..

Članovi Senata usvojili su izmjene i dopune člana 11. stava 5 Pravila studiranja na studiju prvog ciklusa na Univerzitetu u Bihaću koji propisuje da studenti u narednu godinu mogu prenijeti najviše šest ECTS bodova ili jedan nastavni predmet. USUB uputila je inicijativu Skupštini USK-a da u dnevni red svoje prve naredne sjednice uvrsti izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojima predlažu da studenti od ove akademske godine, mogu prenijeti dva nastavna predmeta bez obzira na broj bodova ECTS kredita.  Senat Univerziteta je razmatrao i usvojio odluke o imenovanju Komisije za izmjenu i dopunu Statuta Univerziteta u Bihaću, opterećenju nastavnika, saradnika, lektora i laboranata za akademsku  2015/2016.godinu, te odluku o raspodjeli sredstava o financiranji i sufinanciranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH  za 2014.godinu.

KOMENTARI:
Loading...