Danas je zasjedao Senat Univerziteta u Bihaću. Usvajanje dnevnog reda trajalo je duže nego uobičajeno, međutim i pored nekoliko prijedloga dopuna tačaka, koje su se između ostalog odnosile na produženje staža višim asistentima,  nijedna nije dobila potrebnu većinu. Rektor Refik Šahinović sa dnevnog reda povukao je jednu tačku, vezano za usvajanje izvještaja i potvrđivanja komisija za ocjenu i odbranu   dvije doktorske  disertacije.

Sjednica je započela dužom raspravom oko usaglašavanja dnevnog reda, koji je  nakon više od sat vremena  i usvojen,  uz odbijanje nekoliko prijedloga  za dopunom.  Prijedlozi su se odnosili na  produženje staža višim asistentima na Tehničkom i Ekonomskom fakultetu, oko   čega je bilo niz nejasnoća.  Sporan je bio prijedlog za  produženje staža višem asistentu  Mersudu Omerdiću sa Ekonomskog fakulteta,  kojeg je Senat odbio.

Nakon  iscrpne rasprave oko  usvajanja dnevnog reda  i pauze,  članovi Senata su nastavili sa radom, te  je najveći dio tačaka i usvojen.

Senat je usvojio prijedlog plana rada Centra za osiguranje kvaliteta,  prijedlog rada njenog odbora, a izmijenjen je i ravilnik  o radu Centra za osiguranje kvaliteta, čime je, prema riječima rektora, poboljšan  još jedan segment rada Univerziteta u Bihaću.

KOMENTARI:
Loading...