Utvrđuje se da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općine Bosanski Petrovac u predmetu U-8/14, te se nalaže Skupštini USK kantona da u roku od 6 mjeseci uskladi Zakon o šumama USK, sa Zakonom o principima lokalne samuprave i Ustava FBiH.

Ako se ne izmjeni, stavlja se van snage.

KOMENTARI:
Loading...