Na današnjoj Sjednici Vlade USK-a, planiran je dnevni red, u okviru kojeg će se razmatrati 11 tačaka, i to:

lzvodi iz Zapisnika sa 02. i 03. sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona, Nacrt Programa rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji  Br.KU00212002 za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu  ,,Pjeskana” općina Velika Kladuša, Prijedlog Odluke o prenosu prava vlasništva neprivatizirane imovine DP” BIHACIT” Bihać, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Protokol postupanja nadležni institucija u slučajevima nasilja u porodici za gradove i općine Unsko-sanskog kantona, 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izradu,,Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona”, Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka putem konkurentskog zahtjeva  za dostavu ponuda roba i usluga za implementaciju projekta ,,Energetska efrkasnost u Srednjoj poljoprivrednoj Skoli Sanus Futurum”, Sanski Most LOT 3, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj  organizaciji Kantonalnog zavoda za prostomo uredenje i planiranje, lnformacija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o primjeni Zakona o šumanta od strane Kantonalne uprave za šumarstvo, Izvještaj o utrošku  sredstava tekućeg  granta –

Grantovi neprofitnim organizacijama iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, doznačenih Kantonalnorn udruženju oboljelih od karcinoma ,,Behar” i Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga isporuke toplotne energije u toku 2019. godine.

KOMENTARI:
Loading...