Vlada Unsko-sanskog kantona na danas održanoj, vanrednoj sjednici utvrdila je Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća budžetskih korisnicima za januar 2015. godine te Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Instrukciju o alokaciji budžetskih sredstava za period januar-mart 2015. godine.

Odlukom je utvrđen koeficijent umanjenja osnovice za obračun plaća za sve budžetske korisnike za januar 2015. godine od šest posto u odnosu na osnovicu iz decembra 2014. godine.

Skupština Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2015. godine kojom je privremeno finansiranje utvrđeno u iznosu od 38.933.463 KM. Ministarstvo finansija izvršilo je analizu planiranog budžeta i utvrdilo da nema dovoljno planiranih sredstava za isplatu plaća za januar po posljednjoj utvrđenoj osnovici. Zakonom o budžetima u Federaciji BiH određeno je da se isplata bruto plaća i naknada korisnicima prava na osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice može vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene. U slučaju da su planirana sredstva u budžetu za isplatu naknada manja od iznosa obračunatog primjenom utvrđene osnovice, primjenjivat će se koeficijent za obračun. Koeficijent se izračunava tako da se iznos sredstava planiranihu budžetu za tekuću budžetsku godinu dijeli sa iznosom koji je obračunat na osnovu utvrđene osnovice. Obzirom na navedeno, neophodno je utvrditi koeficijent – procenat umanjenja osnovice za januar od šest posto u odnosu na osnovicu iz decembra, obrazložio je Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Kako pokušaj postizanja dogovora sa sindikatima nije uspio, a činjenica je da novac stoji i zaposleni čekaju plaće članovi Vlade USK  jednoglasno su podržali prijedlog Ministarstva finansija.

Naša je obaveza da isplatimo plaće i zato smo odlučili da podržimo prijedlog Ministarstva finansija kako bi već sutra počela isplata plaća za januar. Očekujemo da sindikati nastave razgovore ali ono što su tražili, da se odmah isplate sva dugovanja iz prethodnih godina, niko ne može ispuniti. Ne sporimo demokratsko pravo sindikata da organiziraju štrajk, prosvjeduju i zahtijevaju  smjenu izvršne vlasti. To je njihovo demokratsko pravo, kazao je premijer USK mr. sci. Izudin Saračević, na press konferenciji održanoj nakon sjednice Vlade. S druge strane, ne smije niko zaboravljati ni činjenicu da socijalne kategorije, čekaju na isplate naknada mjesecima i gladuju. Vrijeme je teško i rezovi će biti bolni.

Izjave: mr.sci. Izudin Saračević, premijer USK i Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi USK  uskoro dostupne na kanalu Vlade USK 

KOMENTARI:
Loading...