Sabina Beganović, ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona organizirala je danas  u Bihaću sastanak sa delegacijom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na čelu sa ravnateljem Željkom Obradovićem.

Razgovaralo se o uključivanju grada Bihaća i općina Cazin i Velika Kladuša u projekat pružanja podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige.  Ministrica Beganović i premijer USK mr. sci. Izudin Saračević  založili su se za podršku  implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

Projektom, koji finansira Svjetska banka, će biti usaglašeno stanje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnim knjigama, a po njegovu okončanju će biti stvorene pretpostavke za lakši promet nekretnina, uvjeti za bržu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kao i za izdavanje odobrenja za gradnju novih. Sve to bi trebalo dovesti do povećanja investicija i uvjeta za privredni razvoj.

KOMENTARI:
Loading...