U zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona u toku je sastanak sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika.

Vlada Unsko-sanskog kantona  usaglasila je i 9.aprila dostavila sindikatima budžetskih korisnika konkretne prijedloge s mogućim rješenjem zahtjeva koje su sindikati istakli prema kantonalnim vlastima.

Nakon što su sindikati razmotrili prijedloge razgovori su danas nastavljeni.

KOMENTARI:
Loading...