3.9 C
Bosanska Krupa
Nedjelja, 28 Februara, 2021

Vlada USK obrazložila utrošak sredstava od FBiH

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade razmatrali su : Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2021. godinu, Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Ministarstva za građenje, prostomo uređenje i zaštitu okoliša za 2020. godinu te Informaciju po pitanju sredstava dodijeljenih Unsko-sanskom kantonu od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Odlukom od  20.06.2019. godine.

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na lsjednici održanoj  20.06.2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima kantoni i općine”,  kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu a kojom je za Unsko-sanski kanton raspoređeno 4.000.000 KM.

 Navedena sredstva utvrđena su za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu na osnovu Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 

Vlada Unsko-sanskog kantona je, na prijedlog Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona donijela Odluku o usmjeravanju tekućeg granta transfera od višeg nivoa vlasti broj: 03-017-856/2019 od 12.09.2019. godine, kojom je utvrđeno da je od strane Federalnog ministarstva finansija  10.07.2019. godine uplaćeno 4.000.000,00 KM na račun Budžeta Unsko-sanskog kantona,  na temelju Zaključka Parlamenta Federacije BiH usvojenim na sjednici Parlamenta FBiH posvećenoj migrantskoj krizi u Unsko-sanskom kantonu.

 Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ministrica  zdravstva, rada i socijalne politike i ministar  unutrašnjih poslova, kao predstavnici resora koji su aktuelni nositelji tereta migrantske krize, na sastanku sa premijerom Unsko-sanskog kantona dogovorili su raspored sredstava u iznosu od 2.500.000 KM za oblast zdravstva te 1.500.000 KM za provedbu poboljšanja humanitarna – sigurnosne situacije.

 Pregledom stanja računa Budžeta Unsko-sanskog kantona na dan 11.01.2021. godine utvrđeno je, da  na transakcijskom računu Budžeta Unsko-sanskog kantona primljeni tekući transferi od Federacije BiH – rezervisana sredstva za MUP USK iznose 1. 246.190, 73 KM. 

Sredstva namijenjena za oblast zdravstva preraspoređena su Kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja, angažiranim  u pružanje pomoći migrantskoj populaciji, obrazloženo je.

Ova Informacija biće proslijeđena Federalnom ministarstvu finansija.


Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci