Članovi Vlade USK na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao ministar poljoprivrede Dragan Polimanac, usvojili su svih 14 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, podržali su  Nacrt Plana zaštite kvaliteta zraka Kantona 2017-2022. godina.

Kakva je kvaliteta zraka u USK ne zna se jer nikakva mjerenja i analize  nisu vršene  još od 1992. godine. Kako bi se ispoštovala zakonska i regulativa koju nameće Evropska unija, Vlada USK je krenula u proceduru usvajanja Plana zaštite kvaliteta zraka Kantona 2017-2022. godina.

Nacrt je upućen u skupštinsku proceduru, a na njegovoj prezentaciji bit će prisutni konsultanti kako bi poslanicima dali dodatna pojašnjenja na sam dokument.

Komentari: