U sklopu projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“, čiji je finansijer vlada Švicarske, a koji je usmjeren na visoko obrazovanje medicinskih sestara, Visoka zdravstvena škola u Bihaću dobila je donaciju za opremanje kabineta zdravstvene njege.

Uz specijalni bolnički krevet stiglo je više medicinskih aparata na kojima su se studenti ranije obučavali isključivo u bolnici gdje se provodi praksa.

Ovoj donaciji predhodila je nabavka dijela opreme u  cilju podizanja kvaliteta nastavnog procesa i studiranja.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini  započeo je u oktobru 2012. godine  i njegova prva   faza okončana je ove godine nakon čega slijede  još dvije. Cilj je unaprijediti zdravstvo u BiH  kroz povećanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara i tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite.

KOMENTARI:
Loading...