Dobra vijest za bivše rednike „Agrokomerca“ koji su stekli uslove za penzionisanje. Naime, Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici odobrila uplatu doprinosa za 81 radnika ovog preduzeća koji već duže vrijeme čekaju na ovakvu odluku jer nema drugog načina za njihovo penzionisanje.

Federalna vlada je u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela više odluka o odobravanju doznačavanja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu Posebnog fonda, otvorenog kod Centralne banke BiH za doprinose za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, za radnike koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Riječ je o ukupnom iznosu od 14.754.603,60 KM. Od tog iznosa za 81 bivšeg radnika „Agrokomerca“ koji odlaze u penziju uplaćen je iznos doprinosa 1.744.647,46 KM. Ostatak odobrenih sredstava za uplate odnosi se na druga slična preduzeća u FBiH.

Vlada FBiH ipak rješava neuplaćene doprinose za radnike

U prethodne tri godine mandata Federalne vlade, u periodu 2015.-2018. godina, uvezan je staž za otprilike 4.000 ljudi koji su imali uvjete za odlazak u penziju, ali ne i uvezan određen period staža. -Za tri godine smo potrošili oko 30 miliona KM i 4.000 ljudi uspješno otpremili u zasluženu penziju,izjavio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. Ovih 30 miliona je osigurano dijelom iz budžeta i budžetski potrošeno, a dijelom iz Fonda Razvojne banke FBiH napravljenim prodajom manjinskih udjela preduzeća koja su bila u vlasništvu Vlade FBiH. -Mislim da je ovo dobar i pametan potez Vlade FBiH. Otkad postoji Federacija i ova te prethodne vlade, mislim da ovoliko novca nije uplaćeno i nisu uvezani periodi za radnike,dodao je Džindić.

Kako je istakao Džindić, opredjeljenje Vlade da u 2019. godini planira deset miliona KM za uvezivanje staža, govori o njenom daljnjem nastojanju da taj problem bude trajno riješen. Od ovog iznosa, devet miliona je planirano za uvezivanje staža u privrednim društvima u vlasništvu Vlade, a preostali milion u privatnim preduzećima. Napominje da je i u 2018. godini izdvojen milion KM za rješavanje ovog problema u privatnim preduzećima. -Naša analiza na terenu, koja je pokazala da takvi problemi postoje, je opravdana i mi smo odmah izdvojili milion da pomognemo, jer i privatna preduzeća posluju na teritoriji FBiH i aktivni su član podizanja svih parametara industrije u FBiH, kazao je Džindić.

Oko 40 posto svih firmi koje su dobile novac za ove namjene u mandatu Vlade 2015.-2018. su iz sektora namjenske industrije koja su, kako je istakao federalni ministar, nažalost bila „potlačena“ i nije im posvećivano dovoljno pažnje. Opredjeljenje Federalne vlade je da u narednom periodu ovo pitanje bude riješeno sistemski „i da se stavi tačka na tu priču“, zaključio je ministar Džindić.

Najnoviji penzioner u „Agrokomercu“ ohrabren potezima Vlade FBiH

A jedan od onih koji je na spisku za penzionisanje u „Agrokomercu“ od prije nekoliko dana, tačnije od 04. decembra 2018. godine je Mumin Pehlić, koji je na ovaj dan 1978. godine u firmu došao pjevajući, kako kaže, a iz nje izlazi sa suzama i bolom u prsima. Njegove radne kolege su se potrudile za skroman poklon i to je to. Kada će Mumin početi konzumirati minimalnu penziju teško je predvidjeti i pored činjenice što Vlada FBiH obećava nastavak u 2019. godini uplate doprinosa za neuvezan radni staž.

-Odluka Vlade FBiH o uplati doprinosa za 81 radnika našeg preduzeća je odlična stvar, za svaku pohvalu. Sada mi je malo lakše, jer nakon pomenutog spiska od 81 radnika, ima i novi na kojem je već 11 radnika i ja sam dvanaesti. Bit će valjda jednog dana, nadam se i čekam, kazao nam je Pehlić. Njegov prezimenjak Demirnapisao je za najnovijeg penzipnera preduzeća „Agrokomerc“ na fb profilu napisao slijedeće: -Četrdeset godina rada, iskustva, saradnje i druženja sa kolegama bogato je životno iskustvo. Radio si i kad si imao najteže životne boli, znao si inatiti i prkositi svim izazovima jer si imao volju za život i za rad. Želim ti u svoje ime i moje porodice da u zdravlju, veselju i miru u krugu svojih najbližih nastaviš svoj životni put.

KOMENTARI:
Loading...