Za one zbunjene građane Bosne i Hercegovine, koji u poplavi raznih tvrdnji premijera Fadila Novalić, zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u FBiH Drage Vrbića ili ministrice financija Jelke Miličević u vezi tajnosti Pisma namjere Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), NOVI.ba otkriva detalje cijele ove zbrke.

Premijer Novalić ne laže kad izjavi slijedeće: „Mi zahtjev Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prema kojem Vlada FBiH u narednih 15 dana treba dostaviti  materijale, kako bi taj dom održao vanrednu sjednicu o aranžmanu s MMF-om ne možemo ispuniti. Taj materijal nije javan, niti je ikada bio, i nijedna vlada ga nije smjela objavljivati dok ga ne usvoji Odbor MMF-a.“

Pismo namjere MMF nije nikakav dokument oko kojeg Vlada FBiH i MMF pregovaraju. On se  i kod aranžamana sa svakom od latinoameričkih „banana država“ uvijek zasnivao na odnosu; Daćemo vam pare ako izvršite slijedeće u zadatim rokovima.

U dokumentu kojeg premijer Novalić neće da dostavi federalnim parlamentarcima pa tako bh. javnost i ne može znati kada će im biti izrečena „kazna za goru budućnost“, postoje slijedeći zahtjevi na konačan tekst  Odbora MMF-a koji bi trebao zasjedati 13. jula 2016. godine.

 1. Smanjenje javne potrošenje od minimalno 15 do 20% za period 2016.-2018.
 2. Smanjenje zaposlenika javne uprave od minimalno 10 do 15% za period 2016.-2018.
 3. Utvrđivanje maksimalne neto plaće upravljačkih tijela javnih preduzeća i smanjenje plaća u odnosu na plaće menadžmenta zaposlenicima u javnim preduzećima od 15 do 25% za period 2016.-2018.

U periodu od četvrtog kvartala 2016. do trećeg kvartala 2018. godine, okončati prodaju državnog kapitala u slijedećim preduzećima:

 • Bosnalijek d.d.  Sarajevo – državni kapital 19,25%
 • Sarajevo osiguranje d.d.  Sarajevo- 45,49%
 • Fabrika duhana  d.d.   Mostar- 67%
 • Energopetrol d.d. Sarajevo- 22%
 • Kožarsko tekstilni kombinat Visoko d.d.- 67%
 • Fabrika duhana d.d.  Sarajevo- 39,91%
 • Remontni zavod d.d.Travnik- 51%
 • BH Telecom  d.d. Sarajevo- 67%
 • HT Eronet d.d. Mostar- 50,1%
 • Energoinvest d.d.  Sarajevo- 67%
 • Hidrogradnja d.d.  Sarajevo- 67%
 • Šipad Export-Import d.d. Sarajevo- 66,5%

Dovršiti zakonski okvir za cijeli fiskalni sistem u FBiH do decembra 2016., a do trećeg kvartala 2018., povećati ukupne naplate po budžetskim transferima od minimalno 22% do 30%. Smanjiti dugovanja prema povjeriocima iz budžeta za minimalno 20% i maksimalno 22%.

U slučaju da Odbor MMF-a u Vašingtonu odobri aranžman extanded fund facility paket za period 2016-2018 vrijednosti od 550 miliona eura sa odgodom plaćanja od 4,5 godine i otplatnim periodom od 13 godina, a da se osnovne stavke iz prvog dijela aranžmana ostvari u potpunosti, preći će se na drugu fazu prodaje državnog kapitala u javnim preduzećima.

U trećem kvartalu 2018. završiti proces pripreme za prodaju državnog kapitala (utvrditi privatizacione oblike javno-privatno partnerstvo, koncesioni ugovor), a u drugom kvartalu 2019. otpočeti proces prodaje u slijedećim privrednim društvima:   

 • BH Gas d.o.o. Sarajevo,
 • Ceste d.d. Mostar,
 • Filmski centar Sarajevo d.o.o
 • Hrvatske  pošte d.o.o Mostar,
 • Igman d.d. Konjic,
 • JP Autoceste FBiH,
 • JP BH Pošta,
 • JP Ceste FBiH,
 • JP Elektroprivreda BiH,
 • JP Elektroprivreda HZHB Mostar,
 • JP Međunarodni aerodrom Sarajevo,
 •  Nacionalni park Una, 
 •  Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo,
 •  RMU Banovići,
 •  Union Banka Sarajevo,
 •  Unis Ginex d.d. Goražde,
 •  Unis Group d.o.o. Sarajevo
 •  JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Sredstva koja se osiguravaju ovim kreditom nemaju tačno utvrđenu namjenu (recimo otvaranje novih radni mjesta, financiranje razvojnih investicija), već su sredstva za ujednačavanje neravnoteže u platnom bilansu Federacije BiH. Od 550 miliona eura zaduženja kod MMF-a, 165 miliona eura će biti potrošeno u 2016. godini. Ono što federalni premijer Novalić i ministrica financija Miličević znaju, a neće da kažu ni parlamentarcima, a ni zbunjenoj bh javnosti, jeste da će se tih 165 miliona eura podijeliti u ravnopravno-bratskom omjeru- 50% bošnjačkom, a 50% hrvatskom dijelu FBiH.

KOMENTARI:
Loading...