Vlada Federacije BiH se na današnjoj 155. sjednici, koja je održana u Sarajevu, izjasnila o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koji su u parlamentarnu proceduru uputili zastupnici u Zastupničkom domu i izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH kojim je predviđeno ukidanje dodatnih koeficijenata za Posavski, Bosansko-podrinjski, Sarajevski i Kanton 10.

Mišljenje Vlade je kako ukidanje dodatnih koeficijenata za ove kantone, bez razmatranja posljedica na fiskalni kapacitet svih korisnika ovih prihoda, te provedenih detaljnih analiza kao podloge za izradu novog zakona, u ovom momentu nije prihvatljivo.

Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila više odluka o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” – Projekt “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke”.

Ovo je učinjeno jer su prilikom praćenja implementacije projekta uočene određene nedosljednosti i različita tumačenja odluka, kao i, na osnovu njih, sklopljenih ugovora.

Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH kojom se područjima pogođenim majskim poplavama, umjesto ranije predviđenih 10.260.000 američkih dolara, na raspolaganje stavlja 18.000.000 USD.

Također, usvojen je Izvještaj Agencije za vodno područje rijeke Save o utrošku sredstava za čišćenje riječnih korita od posljedica poplava. Odlukom Vlade izdvojeno je 700.000 KM, od čega je 642.758,58 KM utrošeno za čišćenje korita vodotoka rijeka Bosne, Spreče, Krivaje i Usore u općinama Žepče, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Kakanj, Visoko, Olovo, Zavidovići i Usora.

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava Željezara “Ilijaš” d.d. Ilijaš, “Binas” d.d. Bugojno, “Soko – Tvornica transmisija” d.o.o. Mostar, “Napredak” d.d. Tešanj, Tehnički remontni zavod “Hadžići” d.d. Hadžići i “Zrak” d.d. Sarajevo.

Date su i prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednim društvima ŽGP GP d.d. Sarajevo i Civić d.o.o. Cazin u iznosu od po 300.000 KM.

Federalna vlada upoznata je danas s Informacijom o prodaji poslovne zgrade „Šipad Export-Importa“ koju je sačinila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s Planom privatizacije i Finansijski izvještaj ove agencije za 2014. godinu.

KOMENTARI:
Loading...