Na mail naše redakcije došao je apel građana Velike Kladuše, iz naselja Trnovi, tačnije zaseok Fišića klanac,koji traže asfaltiranje dijela puta koji prolazi kroz njihovo naselje.

Naime, u ovom naselju, pored puta kojem je hitno potrebna rekonstrukcija i asfaltiranje, žive tri čovjeka sa invaliditetom i kreću se u kolicima. Kretanje bez nečije pomoći je nemoguće, a oni, kao i svi ostali, zahtijevaju mogućnost samostalnog kretanja. Sve što oni traže je osoba koja bi bila voljna da ode s njihovom idejom ko kraja, jer oni to ne mogu sami.

Mještani ovog zaseoka su potpisali da će pri izgradnji ovog dijela puta pomoći sa 30.000 KM  jer je to najveća svota koju mogu prikupiti između sebe.

Kako kažu, navodno je načelnik Općine Velika Kladuša asfaltirao put do svoje kuće, a ne može odvojiti od općinskog budžeta financiranje ovog dijela puta koji bi u svakom pogledu pomogao osobama sa invaliditetom, a naravno i ostalim mještanima.

Dakle, mještani zaseoka Fišića klanac, u naselju Trnovi, pored Velike Kladuše samo traže osobu dovoljno sposobnu i kompetentnu da sa njihovim zahtjevom izađe do kraja i omogući im asfaltiranje prijeko potrebnog dijela puta.

Video prilog je sniman prije godinu dana, i još uvijek nema pomaka u situaciji u kojoj se nalaze mještani Fišića klanca.

KOMENTARI:
Loading...