Treća epizoda obuhvata politički kraj ove velike porodice i njenu rehabilitaciju kroz potomke poput Vuka Jeremića, predsjedavajućeg generalne Skupštine UN-u, ili dr. Seada Pozderca, Nurijnog sina koji je nastavio promociju i razvoj Bosanske krajine uz cjelovitu analizu dešavanja i odlukakoje prate važna događanja čiji su akteri bili upravo Pozderci.

Kao što sam naslov kaže, serijal ‘Pozderci’ bavi se jednom od nekada najuticajnijih političkihporodica, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u Jugoslaviji te je svojevrsna društveno-političkaalegorija jednog sistema, od Drugog svjetskog rata, pa sve do osamdesetih godina prošlogvijeka.

Prije svega, u pitanju je porodica čiji identitet je vezan za politiku zajedništva i protivljenja bilokojoj pojavi nacionalizma. Nurija, Hakija, Hamdo i Sakib ličnosti su koje su obilježile period prije, tokom i poslije Drugog svjetskog rata, i to krenuvši od cazinskog kraja pa do najviših političkihstruktura bivše SFRJ.

Ono što je posebno važno i zanimljivo, bez obzira na vremensku distancu, sva braća Pozderci su, kao istaknuti politički radnici, insistirali na zajedničkom organiziranjuo pstojnosti muslimanskog naroda, odnosno aktivno učestvovali u sprečavanju drugačijih uticaja od strane srpskog i hrvatskog nacionalizma u BiH.

Neki od njih skinuti su sa političke scene Jugoslavije, poput Hamdije Pozderca, koji je kao predsjednik Ustavne komisije Skupštine Jugoslavije, insistirao na ustavnim načelima iz 1974.godine kojim se Muslimanima garantirao status naroda unutar SFRJ, ali i Hakije Pozderca, koji jepolitički kraj doživio nakon afere Agrokomerc. Zalaganjem Nurije Pozderca, cazinski kraj je poslije Prvog svjetskog rata dobio škole, što je tadabio važan vjetar u leđa razvoju ovoga kraja. Svoje lično zemljište poklonio je za potrebe nogometnog kluba tada u osnivanju, cazinske „Krajine“, a siromašnima je poklonio šume ipašnjake.

Bio je odlučni antifašista koji je ratovao na ratištima širom BiH. Odlučno se suprotstavio Anti Paveliću, koji je želio pod Nezavisnu državu Hrvatsku staviti Krajinu i digao narod Cazina naustanak. Jedna od najvećih bitaka, ona na Sutjesci, bila je kobna za Nuriju, koji je umro nekoliko dana poslije ranjavanja, 8. juna 1943. godine u šumi kod katuna Duži na planinskoj visoravni Vučevo iznad Sutjeske.

Njegove ozljede bile su preteške, pa je četiri dana kasnije, 12. juna 1943.godine, preminuo tokom premještanja partizanskih formacija i ranjenika na slobodne teritorije na Dragoš-Sedlu. Najmlađi brat Sakib, Titov general, također je istaknuti antifašista koji je slijedio politiku starije braće. Inače, genealogija familije Pozderac posebno je zanimljiva. Četiri brata uz sedam sestara, potiču iz jednog od tri braka hadžije Murata koji je imao čak 24 djece. Njihovi potomci su ispleli čudne živote širom svijeta. Veoma je zanimljiv je izbor sagovornika, od akademika Muhameda Filipovića, preko Zlatka Lagumdžije i Mladena Ivanića, pa sve do Vuka Jeremića i historičara Saliha Jalimama.

 

Autorica: Arijana Saračević-Helać

Režija: Himzo Mihaljević

Kamera: Igor Ciković

Montaža: Dževad Skenderović

IZVOR: Federalna.ba

KOMENTARI:
Loading...