U posljednje vrijeme sve se više piše i govori o Bosanskom pokretu. Svoj temelj Bosanski pokret je udario u Bihaću krajem decembra prošle godine odakle je upućen proglas Građanima BiH.

Danas 26-tog Marta je zakazana prva sjednica istaknuti aktivista bosanskog pokreta iz svih krajeva BiH. Sastanak je više upriličen radi druženja i da se kroz razgovore otvore teme širokog fronta djelovanja ovog pokreta. Da li će doći do nekih zaključaka ili prijedloga, kako dalje, ostaje da se vidi za poslije održanog sastanka. Ipak mislimo da sigurno neke ključne stvari nikad neće biti objelodanjene, jer mandat za usvajanje ključnih dokumenata i platforme Bosanstva može samo donijeti kongres Bosanaca, tako nam kažu sagovornici koji kažu da  će zasigurno kongres biti održan ove godine.

Iako ovaj Bosanski pokret do sad nije imao svoje političke predstavnike u političkim strankama, ipak sve više je nagovještaja da se kroz građanski aktivizam za lokalne izbore pripremaju, bar tako se da naslutiti kroz njihove izjave aktivista na društvenim mrežama.

Pogotovu se mnogo govori o Bosanskom Pokretu među običnim građanima, ljudima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem u Bosni i osjećaju se na neki način diskriminirani, životno i egzistencijalno ugroženi u današnjem sistemu daytonske BiH. Intelektualna Bosanska elita se napokon ujedinjuje.

Nada kod građana ili njihovo povjerenje nad dosadšnjim  strankama i vlast, njihov sistem, način na koji vode državu ove nacional-privilegovane stranke samozvane politčke  lidere definitivno građani im više nevjeruju.

Diskriminacija i negiranja prava građana, radnika, seljaka i studenata postaju svakim danom sve ozbiljniji problem u Bosni. Vlast sve više pribjegava metodama provođenja diktature kako na državnom tako i na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou. Bosanski pokret se solidariše sa bosanskim narodom kojeg tretira kao jedinstvenu i jednakopravnu zajednicu ljudi i građana i upozorava da ovakav način funkcionisanja sistema vlasti je protiv svakog građanina i protiv naroda i države.

Bosanski Pokret dobija sve više povjerenje i simpatija među građanima iz svih etničkih, religioznih, regionalnih opredjelejnja. Na žalost.,Pokušavaju se ubaciti mnogi profersionalni i neprofersionalni kadrovi u redove bosanskog pokreta volontera u želji kako bi obezvrijedili nadu i autoritet Bosanskog pokreta te doveli do sektašenja i podjela.

Bosanski građanin kao kategorija praktično ne postoji u današnjem daytonskom ustavno-pravnom uređenju ili sistemu i na krajnjim marginama je društvenog događanja u Bosni.

Radom trokonstitutivnih su sistematski uništeni i protjerani svi tragovi građanskog društva u BiH i u tom radu ne postoje bitne razlike između političkih lidera sva tri samozvana konstitutivna naroda. Postoji samo odozgo nametnuti trokonstitutivni nacionalstički ustavno-pravni sistem koji žrtvuje sve moguće i nemoguće pa čak i narod i državu u cilju svog samoodržavanja.

 

KOMENTARI:
Loading...