Novim metodama uposleni u Zavodu će još uspješnije vršiti kontrolu zabranjenih supstanci u jajima, mesu i mlijeku

U sklopu CEP projekta slovenske vlade za međunarodnu saradnju, u Veterinarskom zavodu upriličena je dodjela certifikata osoblju  za uspješno usavršavanje na novim metodama  koje se odnose na rezidualne materije.

Novim metodama uposleni u Zavodu će još uspješnije vršiti  kontrolu zabranjenih supstanci u jajima, mesu i mlijeku. Certifikate o uspješno završenoj obuci uručio je Iztok Grmek, ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini.

Centar za evropsku perspektivu (CEP) sa veterinarskim zavodom Bihać u protekle dvije godine aktivno je sarađivao na području analitike rezidua, odnosno ostataka škodljivih  tvari u namirnicama životinjskog porijekla.

Uspješno okončanom obukom, osoblje Zavoda bogatije je za nova znanja i metode koje će primjenjivati u radu.

„Nova znanja i metode koje će se primjenjivati, za Veterinarski zavod znače puno“, istakla je  direktorica Hajida Beganović.

Zavod će i dalje raditi na usavršavanju kako osoblja, tako i tehnologije, a sve u cilju zaštite potrošača.

KOMENTARI:
Loading...