Veliki broj lovaca, legalnih članova Udruženja lovačke organizacije Velika Kladuša (ULO Velika Kladuša), već duži vremenski period, a posebno intenzivno tokom tekuće 2015. godine resornom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona upućivalo je pismene podneske sa obimnom dokumentacijom u vidu pritužbi ukazujući na nezakonit rad ULO Velika Kladuša zbog zloupotrebe i prekoračenja ovlaštenja aktuelnog predsjednika Upravnog odbora koji je i istovremeno predsjednik Udruženja i lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja.

Navedenim pisanim pritužbama posebno je ukazivano na nezakonite odluke koje se donose na skupštinama Udruženja koje se drže bez legitimnih članova skupštine i bez statutno propisanog kvoruma skupštine. Na temelju takvih nezakonitih odluka Ministarstvo pravosuđa i uprave i pored pisnih i dokumentiranih upozorenja da su odluke nezakonite, izvršilo je upis izmjena i dopuna Statuta udruženja u registru Udruženja i prijavu novih članova Upravnog odbora Udruženja.

Pored pisanih pritužbi pojedini člnovi Udruženja imali su mnogobrojna usmena obraćanja u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao i u Ministarstvu pravsuđa i uprave zahtjevjući da se izvrši temeljit uvid odnosno nadzor u rad Udruženja kako bi se zaustavilo to bezakonje i sankcionisali akteri takvog nezakonitog rada kojeg proizvodi i generira aktuelni predsjednik Udruženja.

Sva ta usmena i pismena upozorenja i zahtjevi nezadovoljnih člnova udruženja kojima je ukazivano na nezakonit rad nisu bila dovoljna da resorno Ministarstvo odgovorno pristupi u sagledavanju veoma teškog stanja u Udruženju lovačke organizacije Velika Kladuša zbog kojeg su znatno narušeni odnosi među članovima Udruženja i dovedeni na rub međusobnih obračuna.

Zbog svega gore navedenog nezadovoljni članvi udruženja njih oko stotinu najavljuju dlazak ispred sjedišta Ministarstva za Poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ispred sjedišta Ministarstva za pravosuđe i upravu gdje žele izraziti javni prostest zbog neodgovornog odnosta i nepoduzimanja mjera resornog Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i Ministarstva za pravosuđe i upravu za otklanjanje i sankcionisanje nezakonitog rada u ULO Velika Kladuša na koje su ukazivali navedena grupa lovaca mnogobrojnim zahtjevima i pritužbama koje su u upućivali prema navedenim ministarstvima.

Dolazak navedene grupe članova ULO Velika Kladuša najavjuje se za dan ponedjeljak 04. januara 2016. sa početkom u 12 sati. Na navedeni javni protest biće pozvani predstavnici medija, stoji u priopčenju ULO Velika Kladuša.

KOMENTARI:
Loading...