Mjesec februar ispraćen je još jednim događajem značajnim za Unsko-sanski kanton, ali i za širu, naučnu zajednicu.

Naime, Belkisa Dolić (27), uposlenica Pedagoškoga fakulteta Univerziteta u Bihaću, odbranila je doktorsku disertaciju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Disertacija pod nazivom “Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika” izrađena je pod vodstvom mentora prof. dr. Ive Pranjkovića, jednog od najeminentnijih hrvatskih lingvista, bosanskih korijena.

Ovaj doktorski rad pruža važne spoznaje iz područja pragmalingvistike,  tekstualne lingvistike i stilistike bosanskoga jezika. Bihaćki univerzitet je tako bogatiji za još jednoga doktora nauka, mladog lingvističara, čime je zapravo riješen problem nedostatka kadra kad je u pitanju izučavanje i podučavanje bosanskoga savremenog jezika na njegovim studijima.

KOMENTARI:
Loading...