Općina Velika Kladuša neće dobiti budžet u okviru zakonom propisanog roka kojim je predviđeno njegovo usvajanje najkasnije do 31. marta, kada prestaje da važi odluka o privremenom finansiranju.

Na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, koja je održana jučer, nakon gotovo tri sata rasprave i uloženih 19 amandmana, budžet Općine za ovu godinu nije dobio potrebnu većinu. Za usvajanje budžeta bilo je 11 vijećnika, protiv ih je bilo također 11, dok su dva vijećnika bila suzdržana.

Budžet za 2015. godinu, planiran je u iznosu od 12 miliona 322 hiljade i 688 KM. Na Prijedlog budžeta je bilo uloženo 19 amandmana, a ovlašteni predlagač, načelnik Edin Behrić nije prihvatio nijedan.

Inače, Zakonom o budžetima F BiH definisano je da se ukoliko se budžet ne usvoji do 31. marta ne može primjenjivati do njegovog donošenja.

Zakonima o principima lokalne samouprave Federacije i Kantona, te Statutom Općine koji se temelji na ovim zakonima definisano je da načelnik nakon isteka roka za usvajanje budžeta može proglasiti budžet i on stupa na snagu danom njegove objave u Službenom glasniku Općine.  S obzirom na to da Vijeće nije usvojilo budžet, vijećnici nisu raspravljali o prijedlogu odluke o izvršenju budžeta za 2015. godinu.

Sa dnevnog reda sjednice, za koji je bilo predloženo 30 tačaka, ovlašteni predlagač, načelnik Behrić, osim budžeta i prijedloga odluke o njegovom izvršenju.

Vijećnici su u nastavku jednoglasno usvojili izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2014. godinu. Usvojene su i odluke kojima je razriješen dosadašnji član Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja Fuad Sulejmanagić, a za novog člana imenovan je Kasim Golubović.

KOMENTARI:
Loading...