9.11.2017. godine se napunila puna godina dana od kako su na vlast u Velikoj Kladuši došli Fikret Abdić kao načelnik i njegova Laburistička stranka, koja zajedno sa dva preletača bivša DF-ovca vladaju i upravljaju javnim novcem, odnosno budžetom.

Za tu godinu dana može se reći da je potrošena godina dana, ali i da je potrošeno dosta novca, te činjenica da građani nisu direktno osjetili tu potrošnju.

Na sceni trenutno imamo zapošljavanja u JKUP „ Komunalije“ , gdje se ljudi upošljavaju, ali ne na nova radna mjesta i sve to po nekom tajnom planu.

Ono što je bitno napomenuti jeste također da se upošljavanja vrše selektivno, pa tako imamo da su cijele familije muž, žena, brat, snaha, sin i tako dalje zaposleni u javnim preduzećima, a ostali koje se uspiju progurati obavezno moraju imati iskaznicu laburističke stranke.

Da se vratimo na potrošnju javnog novca.

U nacrtu budžeta za 2018. godinu može se vidjeti značajna povećanja iznosa koji će se potrošiti za plaće, mobitele, doprinose, gorivo, dnevnice i putne troškove.

Izvršili smo upoređivanje budžeta 2016 i planiranog 2018 i jasno se vidi sljedeće:

plaće i naknade troškova zaposlenih u budžetu za 2016. godini iznosili su 2.769 145,00 KM, a budžetom za 2018. godinu taj iznos povećan je na 3.551.350,00 KM, što je više za 782.205,00 KM,

doprinosi poslodavca i ostali doprinosi u budžetu za 2016. godinu iznosili su 260.200,00 KM, a budžetom za 2018. godinu taj iznos povećan je na 347.879,00KM, što je više za 87.679,00 KM ,
izdaci za materijal i usluge u budžetu za 2016. godinu iznosili su 2.133.745,00 KM, a budžetom za 2018. godinu taj iznos povećan je na 2.437.476,00 KM, što je više za 303.731,00 KM. Ovaj KOD podrazumijeva troškove putovanja, mobitela, dnevnica, goriva, ugovorene usluge.
Iz navedene analize potrošnje se jasno može vidjeti da će sadašnja vladajuća garnitura građane naše općine samo iz Organa uprave koštati za dodatnih 1.173.615,00 KM u odnosu na 2016. godinu.

Ovaj novac se definitvno bolje mogao usmjeriti u stvaranje ambijenta za strane i domaće investicije, zatim kao poticaji privrednicima i obrtnicima, poljoprivrednicima i slično.

Ono što je bitno napomenuti jeste činjenica kako se iz budžeta Općine ubrizgavaju milioni u javna preduzeća, te da se JKUP “Komunalije” samo zadužilo kod komercijalne banke za dodatnih 1.500.000,00 KM, a trošenje sredstava i poslovanje ovog preduzeća pravdaju kao poslovna tajna.

Oni koji su bliži vrhu vladajuće garniture, svoj položaj unovčavaju kroz javna preduzeća, od čega izdvajamo:

Aladin Ćerimović savjetnik načelnika općine, supruga vijećnica, zet uposlen u četkari, tetka u upravnom odboru JP RVK,

Amir Djogić uposlen u Komunalijama, supruga poslanik LS-a, brat uposlen u Centar za socijalni rad,
Fiko Murtić zaposlen u komunalijama, sin uposlen u komunalijama, navodno imenovan za direktora novotvorene firme “Alatuša” o čemu vijećnici, a ni građani još nisu obavješteni, kćerka uposlena u VIK-a,
Hasan Galijašević-Ajkin zaposlen kao savjetnik, sin zaposlen u vatrogasnom, kćerka vijećnik.
Slijedi nam još jedna godina potrošnje, a kad dođe na naplatu potrošnja onda ćemo da se pitamo kako se to desilo, piše vkportal.ba.

Komentari: