Naselje Poljana teritorijalno pripada velikokladuškoj MZ Glinica, a područna škola u ovom mjesti pripada OŠ „1. mart“ Vrnograč. Školsko zvono u ovoj školi zvonilo je duže od 50 godina, danas se ne čuje ni zvono a ni žamor učenika jer je škola prestala sa radom. Razlog za prestanak rada škole jeste da je za ovu školsku godinu ostao samo jedan učenik trećeg razreda, a samo prije osam godina ovu školu je pohađalo više od dvadeset učenika, rekao nam direktor OŠ „1. mart“ Vrnograč.

Situacija kao sa školom u Poljani, zadesila je i područnu školu u naselju Šiljkovača. Škola u Šiljkovači ima dugu tradiciju, jer je neprekidno radila skoro 70 godina, a još do prije tri godine školu je pohađalo 27 učenika, rekla nam je pedagogica „Prve osnovne škole“ Alma Filipović.

Do privremenog zatvaranja škole je došlo zbog drastičnog smanjenja broja učenika, a ove školske godine bilo je svega pet upisanih učenika u ovoj školi. Učenici iz ove škole nastaviće školovanje u područnoj školi Polje, a zaposlenici su premješteni u drugu školu.

Primjeri škola u Poljani i Šiljkovači, najbolje odslikavaju trenutno stanje i trendove u državi i našoj lokalnoj zajednici. Prirodni priraštaj je smanjen, a kompletne porodice se masovno iseljavaju u potrazi za boljim životom i sigurnijom egzistencijom. Oduvijek je bilo da mjesta gdje se gase škole polako odumiru, a ako se ne počnu dešavati pozitivniji trendovi, ovakvih primjera zatvaranja škola biće nažalost i narednih godina.

KOMENTARI:
Loading...