Pred Sabinom Beganović, ministricom pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona jučer je zakletvu za notara položila Silva Seferagić, koja će dužnost notara obavljati na području općine Velike Kladuša.

Velika Kladuša tako će ubuduće imati dva notara što će građanima skratiti period čekanja na notarske usluge. Ministrica Beganovića već je, prije nekoliko mjeseci, na zajedničkom sastanku ministara pravosuđa i uprave iz svih kantona u F BiH, održanom u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva pravde Federacije BiH, zatražila od kolega podršku za pokretanje inicijative za izmjene i dopune dva zakona i to Zakona o advokaturi F BiH i Zakona o notarima.

Najavljena Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o notarima tiče se upravo broja pozicija na notara na broj stanovnika na koji se otvara jedno notarsko mjesto radi ravnomjernijeg rasporeda notara i obavljanja notarske službe. Trenutno je u F BiH Zakonom regulisano jedno notarsko mjesto na 20 000 stanovnika, dok, na primjer, u Njemačkoj se otvara notarsko mjesto na 8000 ili u Francuskoj na 6700 stanovnika. Posebno, ovo treba imati u vidu ako se zna da su notari u nadležnost dobili i vođenje ostavinskog postupka, koji, po zadnjim izmjenama Zakona o nasljeđivanju F BiH, sudovi pokreću po službenoj dužnosti, što dovodi do povećanja obima ovih poslova.

KOMENTARI:
Loading...