Vatrogasci u Unsko-sanskom kantonu, posebno u vatrogasnim jedinicama Bihać i Velika Kladuša, pripremaju tužbe želeći da ostvare uskraćena prava po osnovu dodataka za posebne uslove rada, noćni rad, rad u dane praznika, u neradne dane, prekovremeni rad i pasivno dežurstvo, saopćio je predsjednik kantonalnog sindikata vatrogasaca Elvir Mulalić.

Od donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, odredbe koje tretiraju radno-pravna pitanja vatrogasaca se opstruiraju ili djelomično provode, dodao je.

Problemi u implementaciji Zakona nastaju prilikom donošenja odluka i pravilnika o plaćama i naknadama, koje donosi zakonodavna (Općinsko vijeće) i izvršna (općinski načelnik) vlast, a koji u pravilu nude površna, djelomična ili na zakonu neutemeljena rješenja.

Takvim pristupom implementaciji, profesionalni vatrogasci, koji su uposlenici općina na prostoru USK-a, stavljeni su u nepovoljniji i diskriminirajući položaj u odnosu na zakonske odrebe i druge osobe uposlene u općinskim organima uprave.

Nakon što zakonodavana i izvršna općinska vlast donese takve, za vatrogasce nepovoljne i zakonu suprotne odredbe, a od vatrogasaca bude zatraženo usaglašavanje tih odredbi sa zakonskim propisima, otpočinju mjere pritisaka pa čak i otvorenih prijetnji vatrogascima”, navedeno je u saopćenju.

Samostalni sindikat vatrogasaca Unsko-sanskog kantona je od osnivanja nastojao, koristeći sve zakonske mogućnosti, uticati na općinske načelnike da u skladu s ovlastima izvrše usaglašavanje općinskih akata, ali do danas u većini općina nije bilo razumijevanja, navodi Mulalić.

Jedini pozitivniji primjeri implementacije su općine Cazin i Bosanska Krupa, dodaje on.

U cilju ostvarivanja i zaštite prava, profesionalnih vatrogasaca iz USK-a, sindikat je pokrenuo i projekt “ALARM 2014”, podržan od Ambasade Kraljevine Švedske, radi ukazivanje zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na diskriminirajuće elemente općinskih akata u odnosu na Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Kako u proteklom periodu općinski načelnici nisu reagirali na primjedbe i prijedloge vatrogasaca, u saradnji s Centrom za građanske slobode (CGS) iz Livna, a u okviru projekta “Radimo zajedno za radnička prava”, pripremaju se tužbe vatrogasaca prema općinskim organima uprave radi ostvarivanja uskraćenih prava, navodi Mulalić.

vatrogasci-saopcenje

KOMENTARI:
Loading...