Međunarodni dan zaštite životinja obilježava se svake godine 4. oktobra s naglaskom na suživot ljudi i životinja, te ulogu životinja u prirodi. Prvi je put taj dan obilježen 1931. godine tokom konvencije ekologa u Firenci, kako bi se upozorilo na ugroženost životinjskih vrsta, a godinama je prerastao u događaj posvećen brizi za sve životinje.

Međunarodni dan zaštite životinja je dan kada se prvenstveno nastoji ukazati na problematiku dobrobiti životinja i humani odnos prema njima, kao i na nužnost njihova očuvanja u prirodi. Prema podacima različitih svjetskih organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta, a brojne vrste nalaze se pred izumiranjem, za šta je krivac ponajprije čovjek. Veliki problem u našoj zemlji, pa tako i u Bihaću, su napuštene životinje, prije svega psi lutalice.

Iako se ovim životinjama nastoji pomoći na human način, smještanjem u azil, čini se da to nije adekvatan odgovor na nastalu situaciju, jer smo gotovo svakodnevno svjedoci, da i dalje ima lutalica na ulicama. Oni predstavljaju direktnu prijetnju za život ljudi, posebno djece, jer nerijetko napadaju i to većinom u čoporima. Stoga se mora podići nivo svijesti kod vlasnika životinja, da psi nisu igračke, koje nakon izvjesnog vremena mogu odbaciti, već da se o njima trebaju brinuti do kraja života.

Udruženja za zaštitu životinja globalno obilježavaju današnji dan kako bi povećala svijest o problemima životinja, te potaknuli ljude na razmišljanje o tome kako se odnose prema životinjama.

Komentari: