Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju Općine Bosanski Petrovac na jučerašnjoj Trećoj redovnoj sjednici usvojila je nacrt Analize situacije u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u općini Bosanki Petrovac.

Analiza situacije u oblasti socijalne zaštite je dokument koji se radi u okviru Projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“,koju je usvojila država Bosna i Hercegovina i u čijoj realizaciji podršku pruža UNHCR (agencija Ujedinjenih nacija za raseljena lica) i veliki broj partnerskih međunarodnih organizacija.

Ukupna vrijednost Projekta podrške implementaciji povrataka u Bosni i Hercegovini veći je od osam miliona eura, od čega je UNHCR osigurao više od milion eura.

UNHCR u saradnji sa lokalnom zajednicom i Komisijom sa socijalnu zaštitu i inkluziju Općine Bosanki Petrovac osigurati će pomoć za kreiranje radnih mjesta, izgradnju stambenih jedinica i prateće infrastrukture, poboljšanju socijalnih usluga i integraciju povratnika i raseljenih osoba.

KOMENTARI:
Loading...