Dana 19. decembra 2014. godine dodjelom idejnih projekata za rješavanje ekoloških problema zelenom tehnologijom poznatom pod nazivom „ekoremedijacija“, gradu Bihaću i općinama Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona uspješno je završilo implementaciju projekta „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“.

Završnici projekta koji je započeo u decembru 2013. godine i koji je trajao godinu dana, pored ambasadora Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, njegove ekselencije Iztoka Grmeka i njegovog savjetnika za ekonomske poslove Gregora Preskera, direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Safeta Harbinje i njegovog zamjenika, ambasadora BiH u Ministarstvu vanjskih poslova BiH Edhmema Pašića, prisustvovali su i načelnik općine Ključ, Nedžad Zukanović, kao i predstavnici grada Bihaća i ostalih općina Unsko-sanskog kantona, zatim predstavnici akademske zajednice Univerziteta u Bihaću, rektor Refik Šahinović i dekan Biothničkog fakulteta Halid Makić, te bosansko-hercegovački i slovenski konsultanti koji su bili uključeni u implementaciju projekta, Limnos iz Ljubljane, Ceteor iz Sarajeva i Erico iz Velenja.

Na završnici projekta ukratko su se svi prisutni podsjetili šta je to „ekoremedijacija“, koje su to bile glavne aktivnosti projekta, koji su ostvareni rezultati, te je premijerno prikazan 10-minutni film o projektu u cjelini.

Na kraju su predstavnicima grada Bihaća i općina Unsko-sanskog kantona uz ranije izrađenu i dostavljenu Studiju stanja okoliša Unsko-sanskog kantona uručeni Prijedlozi ekoremedijacijskih mjera za zaštitu i sanaciju okoliša na području Unsko-sanskog kantona i Idejni projekti za konkretne ekološke probleme koji se mogu rješiti „ekoremedijacijom“ sa kojima će moći aplicirati kod domaćih i međunarodnih donatora ili financijskih institucija za obezbjeđenje financijskih sredstava po pitanju rješavanja istih. Za grad Bihać i općine Unsko-sanskog kantona izrađeni su projekti idejnih rješenja ekoloških problema metodom ekoremedijacije i to:

  • Grad Bihać: Zbrinjavanje i obrada mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
  • Općina Bosanska Krupa: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Arapuša
  • Općina Bosanski Petrovac: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Krnjeuša
  • Općina Bužim: Sanacija Klizišta Elkasova Rijeka
  • Općina Cazin: Zaštita izvorišta vode za piće Ljubijankići
  • Općina Ključ: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz mjesne zajednice Velagići (naselje Donji Vojići)
  • Općina Sanski Most: Zaštita od poplava Sanskog Mosta
  • Općina Velika Kladuša: Sanacija nesanitarne deponije »Radića Most«

Podsjećamo da je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona pripremilo projekat pod nazivom „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“ sa kojim je apliciralo prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i Vladi Republike Slovenije, tj. Centru za međunarodni razvoj i saradnju. Obzirom da je projekat čija je ukupna vrijednost 391.166 KM odobren za financiranje od strane oba navedena donatora, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH isti financira sa iznosom od 156.470 KM, a Vlada Republike Slovenije, tj. Centar za međunarodni razvoj i saradnju isti financira sa 234.696 KM.

Cilj projekta „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“ je unaprjeđenje stanja okoliša i stvaranje potrebnih uslova za očuvanje i zaštitu prirode u Unsko-sanskom kantonu koristeći zelenu tehnologije poznatu pod nazivom „ekoremedijacija“.

KOMENTARI:
Loading...