Danas je deset poslanika Skupštine USK sazvalo vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj su namjeravali raspravljati o izvještaju Vlade premijera Izudina Saračevića, što je bila uvertira u smjenu Vlade ( Besim Milah - Anadolu Agency )

Na dnevnom redu je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Bihaću,   Odluka o prihvatanju Konsolidovanog godišnjeg obračuna budžeta Kantona od 01.01.do 31.12.2016. godine, Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta zaisti period. Danas bi trebala biti imenovana Radna grupa za izradu Smjernica razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona 2016-2020 godine, a razmatraće se i   Plan rada i poslovanja „Unsko-sanskih šuma“ za 2016.godinu-revidirani Plan u odnosu na trogodišnji Plan rada i poslovanja za 2015-2017. godinu, te  Program rada Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija za ovu godinu.

Skupštinski zastupnici  tokom prijepodnevne sjednice  dali su saglasnost  na izmjene i dopune  Statuta Univerziteta u Bihaću. Radi se o usklađivanju ovog internog akta sa  novina zakonom o univerzitetu, na koje se čekalo niz godina.  Pred skupštinskim zastupnicima se našao i konsolidovani  finansijski obračun   budžeta  USK za prošlu godinu, te  izvještaj o izvršenju budžeta  u istom periodu.  Konstatovano je da je  31.12. 2016. godine  zabilježem pozitivan tekući  bilans 1,4 miliona maraka, a ukupan  finansijski rezultat  bio je negativan i iznosi 5.7 miliona maraka ( 72 miliona sudskih presuda,  15 mililona maraka nevraćenih namjenskih sredstava sa podračuna,  72%  od ukupnih sredstava u budžetu se izdvaja za plaće i naknade budžetskim korisnicima – od čega 96 miliona za potrebe obrazovanja) .

I dok je pozicija hvalila  učinjeno, opozicija je tražila hitne mjere  za prevazilaženje  trenutnog stanja.

KOMENTARI:
Loading...