Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK održala je danas sastanak sa vlasnicima pijaca na području USK-a.Namjera je bila sagladeti efekte inspekcijskog nadzora koji se u proteklih nekoliko mjeseci provodio na tržnicama. Zaključeno je da pijace danas izgledaju dosta uređenije nego u početku, a što je najvažnije, više od 50% korisnika odnosno prodavača registrovalo je svoju djelatnost.

 

Tržnice u općinama USK i gradu Bihaću danas izgledaju dosta bolje nego prije osam mjeseci,  kada su otpočele  aktivnosti na njihovom uređenju .Vlasnici pijaca  imali su  obavezu  djelatnost trgovaca svesti  u zakonske okvire, odvojiti zelenu tržnicu od one gdje se prodaje tekstil i druga roba  te obezbijediti potrebnu infrastrukturu. Na  samom  početku bilo je veoma teško, jer je trebalo nakon 20 godina uvesti reda u ovu oblast. Od 480 pijačnih radnika,  koji su  nelegalno prodavali robu, danas ih je skoro polovina registrovala svoju djelatnost.

Neke od lokalnih zajednice bile su manje, a neke više uspješne u tom poslu. Među one sa boljim rezultatima ubraja se i Općina  Sanski Most. Dozvolu za pijačni rad, odnosno prijavu za registraciju treba  pribaviti još tek oko 15-ak prodavaca.

Puno problema nisu imali niti u Ključu.

Od 39 kontrolisanih korisnika, više od polovine se registrovalo,  a dobar dio je u postupku. Ovdje ističu dobru saradnju sa  inspekcijom kao i efikasnost općine u izdavanju dokumentacije.

Za jedan broj korisnika  smetnju pri registraciji predstavlja potreban III stepen stručne spreme, međutim i to bi se trebalo uskoro riješiti. Drugim riječima, svima koji to žele  biti će  omogućeno da u skladu sa zakonom, rade i prodaju na pijaci. Ima međutim lica koja  i dalje, unatoč upozorenjima, prodaju robu van pijačnog prostora.To ne šalje dobru poruku, posebno zbog ljudi koji su legalizovali rad.

S tim u vezi,  nadzor nad pijačnim radom u narednom će periodu  biti pojačan. Nelegalna prodaja neće biti tolerisana, a protiv nesavjesnih osoba biti će poduzete određene mjere. No, sankcionisanje nije bit ove priče, ističu u inspekciji. Namjera je dobiti uređene, praktične i  pijace koje zadovoljavaju standarde svakog građanina i lokalne zajednice

KOMENTARI:
Loading...