Prilika je to da se i ove godine na 16.juni Bišćani prisjete nesebične borbe najzaslužnijih za odbranu njihovog grada ali i tadašnjeg bihaćkog Okruga

 

BIHAĆ, 16. juna – Agresija na grad Bihać u junu 1992. godine predstavljala je konačni produkt onoga što je pripremano znatno ranije, prije dešavanja u junu 1992. godine. Porazi naneseni agresoru na prostoru Golubića i u rejonu Grabeža 16. juna 1992. godine jasno su dali do znanja agresoru da Bihać neće zadesiti ista sudbina kao veliki broj gradova Bosanske Krajine. Od tog dana pa narednih 1201 dan Bihać će manje-više biti prepušten sebi , svojim braniocima, koji su imali samo jedan zadatak odbaniti grad i stvoriti uslove za kasnije oslobodilačke akcije. 

Delegacija Grada Bihaća položit će cvijeće na spomen obilježje Humci, katoličko groblje Žegar i mezar dr. Irfana Ljubijankića, ministra vanjskih poslova R BiH. U  sali Muzeja AVNOJ-a održati će se svečana sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Komentari: