14.4 C
Bosanska Krupa
Četvrtak, 24 Septembra, 2020

USK: Krizni štab Ministarstva zdravstva insistira na striktnom poštovanju i provođenju preporuka i mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa

- Oglas-

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, u skladu sa odredbama Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12) i tačkom 3. Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, broj:01-33-4279/20 od 23.07.2020.godine, na 35.sjednici, održanoj dana 04.08.2020.godine, donio je naredbu kojom se nalaže svim poslodavcima na području Unsko-sanskog kantona, kao i organizatorima manifestacija i okupljanja, da u narednim danima, striktno poštuju i provode Naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, broj:01-33-4279/20 od 23.07.2020.godine, objavljena na www.vladausk.ba  ( u daljem tekstu: federalna naredba), kao i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, objavljene na  www.zzjz.fbih.ba  i  www.fmoh.gov.ba.

Preporuke se odnose na slijedeće: preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH, preporuke za javni prevoz, preporuke za ugostiteljske objekte, preporuke za muzeje, galerije, kina i sl, preporuke za vrtiće, preporuke za stomatološke ordinacije, preporuke za trajni smještaj i zbrinjavanje, preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna, preporuke za rad hotela, preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre, preporuke za proslave, preporuke za studentske/đačke domove i sl.

Prema duhu naredbe rok za izvršenje preporuka je odmah. Pored gore navedenih, nalaže se i svim građanima Unsko-sanskog kantona, poštivanje i provođenje federalne naredbe i preporuka iz prethodnog stava, također odmah.

Nalaže se Kantonalnoj upravi inspekcija USK, općinskim i gradskim inspekcijama, kao i mjerodavnoj upravi policije, da u narednom periodu pojačaju kontrolu provođenja Naredbe pod tačkom 1.i da  u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Mjere  uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da su grubim neizvršavanjem federalne i kantonalne Naredbe u uvjetima pandemije, počinila krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH, također odmah.

Kako je navedeno u Naredbi, od poštivanja i provođenja federalne naredbe i preporuka iz tačke 1., kao i izvještaja organa iz tačke 2.ove Naredbe, tj. epidemiološke situacije u narednom periodu, zavisit će i dalje pooštravanje mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

U potpisu Naredbe je predsjednica Kriznog štaba MZRSP USK, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, dr.sci.prim.Nermina Ćemalović.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Tri prva mjesta za Ibrahima Dizdarevića na sportskim igrama paraplegičara

Međunarodno otvoreno prvenstvo i 17. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH održani su na Atletskom stadionu u Zenici, u organizaciji...

Savjetnik za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske u posjeti Muftijstvu bihaćkog

U posjeti Muftijstvu bihaćkom, bihaćkom muftiji i dekanu Islamskog pedagoškog fakulteta boravio je novimenovani savjetnik za vjerska pitanja pri Ambasadi Republike Turske u Sarajevu...

Direktor OŠ Donja Vidovska tvrdi da mu prijete smrću zbog konkursa u školi, slučaj prijavljen MUP-u

Direktor JU Osnovna škola Donja Vidovska (Velika Kladuša) Edin Selimović, javio se redakciji USKinfo.ba i rekao kako dobija prijetnje smrću jer nije zaposlio jednu...

Migranti formirali novi kamp u šumama iznad Mirala

U šumama iznad Velike Kladuše nekoliko stotina migranata napravilo je novi kamp. Iznad privremenog prihvatnog centra Miral, koji je pod kontrolom IOM-a, nalazi se...

Povezani članci

Tri prva mjesta za Ibrahima Dizdarevića na sportskim igrama paraplegičara

Međunarodno otvoreno prvenstvo i 17. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH održani su na Atletskom stadionu u Zenici, u organizaciji...

Savjetnik za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske u posjeti Muftijstvu bihaćkog

U posjeti Muftijstvu bihaćkom, bihaćkom muftiji i dekanu Islamskog pedagoškog fakulteta boravio je novimenovani savjetnik za vjerska pitanja pri Ambasadi Republike Turske u Sarajevu...

Direktor OŠ Donja Vidovska tvrdi da mu prijete smrću zbog konkursa u školi, slučaj prijavljen MUP-u

Direktor JU Osnovna škola Donja Vidovska (Velika Kladuša) Edin Selimović, javio se redakciji USKinfo.ba i rekao kako dobija prijetnje smrću jer nije zaposlio jednu...

Migranti formirali novi kamp u šumama iznad Mirala

U šumama iznad Velike Kladuše nekoliko stotina migranata napravilo je novi kamp. Iznad privremenog prihvatnog centra Miral, koji je pod kontrolom IOM-a, nalazi se...