Uoči druge redovne Skupštine USK koja će se održati 23. marta ove godine jučer je zasjedala skupštinska komisija za budžet, ekonomsku i finacijsku politiku.

Sjednica je protekla u veoma konstruktivnoj raspravi, a veliki inteses pobudila je prva tačka dnevnog reda Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period od 1. januara do 31, decembra 2014. godine.

Budžetska rezerva za prošlu godinu iznosila je 926 hiljada KM. Iako je zakonom definisano njeno trošenje za hitne i vanredne intevencije, pomenuta sredstva nerijetko su dodjeljivana za različite manifestacije i takmičenja. Osim sportskim klubovima i udruženjima sredstva su se doznačavala i vjerskim zajednicama te pojedincima u vidu različitih socijalnih davanja. Pritom, kako je istaknuto nije traženo pravdanje, odnosno dokazi o pravilnom utrošku dodjeljenih sredstava.

Zanimljiv je i podatak da je u izbornoj godini od 75 hiljada, budžetska rezerva porasla na iznos od 926 hiljada KM.

Na sjednici je usvojen financijski plan Službe za zapošljavanje USK za ovu godinu. Ocijenjeno je da je veoma malo sredstva povučeno iz Federalnog zavoda za zapošljavanje kroz programe aktivne politike zapošljavanja. Pomenuti programi, kako je rečeno, nisu značajnije rezultirali privrednim rastom i povećanjem zaposlenosti, jer su privredni subjekti, uglavnom,nakon što bi za novozaposlene dobili poticajne sredstva, nakon šest mjeseci ih otpuštali.

Istaknuto je da se mora naći način za rješavanje problema duga po tužbi za neplaćeno zdravstveno osiguranje od 2002. do 2005. godine, koji je od prvobitnih 19, sa kamatama dostigao iznos viši od 40 miliona KM. Navedeno je da bi se to trebalo učiniti donošenjem adekvantnog propisa na kantonalnom ili federalnom nivou.

KOMENTARI:
Loading...