U organizaciji „Unskih smaragda“, a u suradnji sa Unsko-sanskim šumama, Pedagoškim zavodomUSK-a, JP NP „Una“, te osnovnim i srednjim školama općine Bihać, već tradicionalno se priprema velika akcija pošumljavanja, lišćara, jasena i javora na području Nacionalnog parka „Una“.

Naime, pošumljavanje će se obaviti u petak (30.10.2015.) na području Dulibe, odnosno raskršća prema Orašcu i Kulen Vakufu. Mjesto okupljanja učesnika pošumljavanja zakazano je ispred ”Šumarije” (ulica Bihaćkih branilaca) u 9:00h.

U organizaciji stručnog tima Unsko-sanskih šuma, planiran je i ekološki čas na teme:

  • -„Uloga i značaj šuma za život na planeti Zemlji  i
  • -„Praktično obučavanje sađenja mlade sadnice  lišćara/javora i jasena/“

Cilj akcije pošumljavanja je podizanje ekološke svijesti o potrebi zaštite šuma  i povećanja šumskog fonda u slivu rijeke Une, kao i praktično obučavanje sađenja mlade sadnice lišćara.

 

KOMENTARI:
Loading...