Sva oprema nabavljena u okviru projekta „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“, u vrijednosti od oko pet miliona eura, kroz povoljan austrijski kredit, isporučena je i trenutno je u toku edukacija uposlenih.

Iako je ugovorom precizirano da bi se oprema trebala početi koristiti do kraja maja, zbog problema oko instalacije taj rok prolongiran je do polovine jula.

Predstavnici austrijske firme, zadužene za nabavku opreme u okviru projekta, trenutno vrše edukaciju uposlenih na ovdašnjim fakultetima, a nagledaju i proces instalacije u kojem ima određenih poteškoća.

„Pošto je kanton pod tzv. privremenim finansiranjem, nemamo ovog trenutka na raspolaganju, sredastava da se još privedu namjeni odnosno adaptaciji prostorije za smještaj nekoliko aparata koji su velikih gabarita i vrlo su osjetljivi. Naravno mora se adaptirati i prostorija da bi se ta oprema smjestila“, kazao nam je rektor prof.dr. Refik Šahinović.

Šahinović dodaje da je najveći dio opreme trenutno smješten u laboratorijama. Pored toga što će članicama umnogome olakšati rad, nabavka ove sofisticirane opreme itekako je značajna, jer se ova visokoškolska institucija konačno nalazi u fazi akreditacije.

„Imamo informacije da je formirana komisija eksternih stručnjaka. Sada se vrši još samo provjera da nema nekakvih sukoba interesa redovnih članova komisija, ali i to će se za nekoliko dana riješiti i ja očekujem sjednicu komisije za eksternu evaluaciju maksimalno za mjesec dana, odnosno za dva do tri mjeseca da se završi faza akreditacije Univerziteta u Bihaću“, istakao je Šahinović.

KOMENTARI:
Loading...