Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću jednoglasno je usvojena inicijativa pod nazivom „I kopija vrijedi“, a ista će se primjenjivati već od narednih upisnih rokova.

Radi se o inicijativi, gdje se svršenim srednjoškolcima, tj. budućim studentima omogućuje, da prilikom upisa na Univerzitet u Bihaću kopiraju svoje originalne diplome, ovjere ih i kao takvima konkurišu na fakultete Univerziteta u Bihaću.

Kako se ova inicijativa i ovakav sistem primjenjuje po prvi put na našem Univerzitetu, srednjoškolci će prilikom upisa moći odabrati primarnu opciju za upis gdje će predati originalne dokumente, a uz njih će ovjerene kopije tih diploma moći predati na još jedan od fakulteta pri Univerzitetu u Bihaću. 

– S obzirom da se velik broj budućih studenata, pri završetku srednje škole susreće sa pitanjem: „Šta i kako odabrati dalje ?“, smatrao sam da je neophodno da se omogući da naši budući studenti pored primarne opcije mogu da odaberu i onu alternativnu, koja im daje prostora da odaberu pravi životni poziv! Ovakav oblik prilikom upisa kandidata u cijeloj Bosni i Hercegovini primjenjuje još samo Sveučilište u Mostaru, kazao je inicijator ove odluke, Čelebić Enis, predsjednik sam Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću i predstavnik studenata u Senatu Univerziteta u Bihaću.

Još jedna je ovo inicijativa predstavnika Unije studenata koja radi na stvaranju i poboljšanju pozitivne atmosfere i radne klime na Univerzitetu u Bihaću. 

(Izvor: ABC.ba)

KOMENTARI:
Loading...