Donacijom računarske opreme UNHCR implementira projekta jačanja kapaciteta Centra za socijalni rad u Bosanskom Petrovcu u sklopu Podrške trajnim rješenjima Revidirane strategija za implementaciju Aneksa 7 u Bosni i Hercegovini.

Centara za socijalni rad u Bosanskom Petrovcu pruža usluge za veliki broj korisnika, među kojima su uglavnom povratnici i raseljena lica koji se nalaze u Bosanskom Petrovcu,  i radi  u znatno otežanim uslovima, osim što nedostaje sredstava za socijalnu pomoć, Centar nema ni adekvatne prostore za rad, te nedostaje oprema.

„Mi smo ovu donaciju realizirali, i pomoć nam je pružio UNHCR u saradnji sa UNICEF-om, da bi smo ojačali naše materijalne kapacitete za rad, jer dosadašnja zastarjela oprema stvarala je teške uslove za rad. Naši korisnici usluga i jesu uglavnom djeca i povratnici koji žive u teškim socijalni uslovima“- rekao je Senad Husetić, direktor Centra za socijalni rad Bosanski Petrovac

Dobijena  oprema realizira se u  sklopu implementacije Revidirane strategije za provedbu Aneksa 7  Centar za socijalni rad u Bosanskom Petrovac  koji provodi UNHCR u sardnji sa svojim projektnim partnerima. Donaciju računarske opreme za Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac sadrži  četiri računara sa kompletnom popratnom opremom i najnovijom licenciranim softverima, te telefonsku opremu i faks aparatom.

KOMENTARI:
Loading...