U posjeti općini Bužim danas je boravio direktor Poljoprivrednog zavoda USK, Edhem Hodžić.

U kabinetu općinskog načelnika Agana Bunića razgovarano je o ruralnom razvoju i unapređenju proizvodnje jagodičastog voća, po kojem je općina Bužim prepoznatljiva u cijeloj BiH.

Ukazano je na nužnost obostrane podrške koja je i do sada bila dobra, ali da ima načina kako da se ona unaprijedi. Dogovorene su i neke operativne aktivnosti koje se tiču općinske sužbe za razvoj poljoprivrede i zavoda. Dogovoreno je da se na mjesečnom nivou drže sastanci, prati stanje, kako bi u što skorijem periodu i na samom terenu došlo do unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje.

Nakon sastanka održana je i edukacija za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Bužim sa temom ispitivanje zemljišta, i kako analizama istog postići visoke rezultate, kao i o načinu upotrebe sredstava za zaštitu bilja koji mogu doprinijeti povećanju proizvodnje.

KOMENTARI:
Loading...