U toku je redovna sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Na dnevnom redu je, između ostalog, prijedlog odluke o prihvatanju izvještaja o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu, te konsolidovanog godišnjeg obračuna budžeta za 2014.

Ministri će razmatrati i prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja USK-a, te nekoliko programa utroška sredstava sa određenih grantova.

KOMENTARI:
Loading...